Welkom op de website van de Jit Narain Lezing.

De Jit Narain Lezing is een jaarlijkse lezing over het Surinaams-Hindustaans cultureel erfgoed, die alternerend in Den Haag (Nederland) en in Paramaribo (Suriname) gehouden wordt. Deze lezing is in het leven geroepen ter ere van de dichter Jit Narain (Livorno, 1948), de eerste Sarnámi-dichter die met zijn literaire werk de emancipatie van het Sarnámi ter hand heeft genomen en deze Surinaamse taal een literair podium heeft geboden.

De lezing weerspiegelt het gedachtengoed van de dichter Jit Narain om de Sarnámi cultuur in de meest brede zin te beschrijven, te preserveren en te ontwikkelen.


Actueel

De 1ste Jit Narain Lezing was een groot succes. De lezing werd georganiseerd op vrijdag 31 augustus 2018 in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De lezing werd bijgewoond door 260 mensen.

De lezing werd uitgesproken door prof. dr. Michiel van Kempen.  Hij is ingegaan op de ontwikkeling van de Hindustaanse cultuur, taal en literatuur in algemene zin in Suriname en Nederland. Vervolgens heeft hij ingezoomd op de positie die de dichter Jit Narain hierin inneemt. In zijn lezing wist Michiel van Kempen de aanwezigen te verrassen met een belangrijk historisch nieuwsfeit: de immigratie van Brits-Indische contractarbeiders naar Suriname is niet begonnen op 5 juni 1873, maar op 5 mei 1868!

Prof. dr. Michiel van Kempen

Titel van de lezing:
Herinneren, verbeelden, begrenzen
150 jaar Hindustanen hier en daar

31 augustus 2018 Jit Narain Lezing in de Nieuwe Kerk te Den Haag met Prof. dr. Michiel van Kempen en Burgemeester Krikke

VERSLAG

Eerste Sarnámi Cultuurprijs uitgereikt aan Jit Narain

Op vrijdag 31 augustus j.l. mocht de dichter Jit Narain uit handen van de Haagse burgemeester de eerste Sarnámi Cultuurprijs ontvangen. Deze prijs is ook naar hem vernoemd: de Jit Narain Cultuurprijs. De prijs omvatte een bronzen beeldje van een Brits-Indische contractarbeiders, een oorkonde en een bedrag van 5.000 euro. Voorafgaand aan de uitreiking in de volle en sfeerrijke Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag, hield prof. dr Michiel van Kempen de eerste Jit Narain Lezing.


De Jit Narain Cultuurprijs wordt uitgereikt voor iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de taal Sarnámi of voor de Surinaams-Hindostaanse geschiedenis of cultuur. Jit Narain was de grote voortrekker van de Sarnámi emancipatiebeweging in de tweede helft van de jaren ’70. Hij was de voorman van de beweging Kollektief Jumpa Rajguru, gaf het tijdschrift Sarnámi uit, hij schreef enkele leerboeken-Sárnami, maar bovenal: hij zette het Sarnámi als volwaardige literaire taal op de kaart met diepgravende poëzie, die is verzameld in inmiddels 11 bundels. Bij gelegenheid van deze prijsuitreiking bracht uitgeverij In de Knipscheer de eerste bundel van Narain in tientallen jaren in Nederland uit: een herziene herdruk van de bundel Waar ben je daar/Báte huwán tu kahán. De dichter zelf reikte de eerste exemplaren ervan uit aan burgemeester Pauline Krikke en aan de voorzitter van het curatorium van de prijs, Naushad Boedhoe.


Na een muzikale aubade door de solotrompettist René Sommer, verwelkomde de secretaris van het curatorium Rabin Baldewsingh de genodigden. In zijn eerste Jit Narain Lezing ging Michiel van Kempen diep in op de positie van Hindostanen aan beide zijden van de oceaan in het krachtenveld India-Suriname-Nederland. Aan het eind bood hij de laureaat een opmerkelijk cadeau aan: hij deed hem ‘vijf jaren Hindostaanse geschiedenis’ cadeau, omdat de immigratie volgens hem niet begonnen is met de Lalla Rookh op 5 juni 1873 maar al vijf jaar eerder, op 5 mei 1868 met het schip Crickett.


Na de Jit Narain Lezing volgde een videopresentatie over Jit Narain, waarna Krishna Autar namens het curatorium het juryrapport voorlas en de laureaat Jit Narain de Sarnámi Cultuurprijs in ontvangst nam. De sculptuur die aan de laureaat is uitgereikt is een beeld van 20 cm (beeld is 15 cm, sokkel is 5 cm). Dit beeld is ontworpen door de Haagse beeldhouwer Loek Bos, die ook sculpturen heeft gemaakt van Louis Couperus en van de Indische Tantes, naar een verhaal van Yvonne Keuls. Het beeld is in brons gegoten. Het beeld is gemodelleerd op de eerste Hindustaanse landbouwers (contractarbeiders) in Suriname. Dus, een beeld van een landbouwer (khetihar) met een grote snor, in lendendoek (dhoti-kurtá) gekleed, met een tulband (pagari) op. In zijn handen houdt hij een tjap (cápu) vast. De tjap is een landbouwwerktuig waarmee de akkers bewerkt worden.


Na een dankwoord van de laureaat volgde nog een levendig Q&A met Jit Narain en Michiel van Kempen. Bris Mahabier sprak namens het curatorium het slotwoord uit. Hij kondigde aan dat de volgende editie van de Jit Narain Lezing zal plaatsvinden in 2019 in Paramaribo, en daarna afwisselend aan beide zijden van de oceaan. Ook heeft het Curatorium de ambitie om in 2019 de Jit Narain Cultuurprijs opnieuw uit te reiken.

Bij een drukke receptie konden de aanwezigen de nieuwe bundel aanschaffen alsook tal van andere publicaties op het gebied van de Hindostaanse cultuur. Alle aanwezigen kregen ook de gedrukte tekst van de Eerste Jit Narain Lezing mee.