JIT NARAIN CULTUURPIJS

Aan de Jit Narain Lezing is ook de uitreiking van de Jit Narain Cultuurprijs gekoppeld. Na de lezing zal jaarlijks de Jit Narain Cultuurprijs worden uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Sarnámi cultuur. Het gaat hier om een geldbedrag van minimaal €. 2500,= en een speciaal hiervoor gemaakte sculptuur, gebaseerd op beelden die bij ons leven van contractarbeiders en landbouwers op het platteland van Suriname.

De sculptuur die aan de laureaat wordt uitgereikt is een beeld van 20 cm (beeld is 15 cm, sokkel is 5 cm). Dit beeld is ontworpen door de Haagse beeldhouwer Loek Bos, die ook sculpturen heeft gemaakt van Louis Couperus en van de Indische Tantes, naar een verhaal van Yvonne Keuls. Het beeld is in brons gegoten. De sculptuur is gemodelleerd op de eerste Hindustaanse landbouwers (contractarbeiders) in Suriname. Dus, een beeld van een landbouwer (khetihar) met een grote snor, in lendendoek (dhoti-kurtá) gekleed, met een tulband (pagari) op. In zijn handen houdt hij een tjap (cápu) vast. De tjap is een landbouwwerktuig waarmee de akkers bewerkt worden.

Na ontvangst van de prijs zal de laureaat als co-referent reflecteren op de keynote-spreker van de Jit Narain Lezing. Vervolgens is er een korte Q&A-sessie met de keynote-spreker en de laureaat en zal er ruimte zijn om enkele vragen vanuit de zaal te stellen.

 

OVER DE JIT NARAIN CULTUURPRIJS

De Jit Narain Cultuurprijs is een belangrijke cultuurprijs voor mensen of instellingen die zich inzetten voor de ontwikkeling van de Sarnámi cultuur in de meest brede zin van het woord. Hij wordt uitgereikt door het Curatorium van de Jit Narain Lezing, die onder auspiciën van de Stichting 1873 wordt georganiseerd. Deze oeuvreprijs wordt jaarlijks afwisselend in Nederland en in Suriname uitgereikt, na het uitspreken van de Jit Narain Lezing. De prijs is ingesteld in 2018. De prijs wordt elk jaar in augustus, het liefst rond de geboortedag van Jit Narain uitgereikt en bedraagt minimaal €. 2500.-

 

REGLEMENT VOOR DE UITREIKING VAN DE JIT NARAIN CULTUURPRIJS

 1. De Jit Narain Cultuurprijs bedraagt minimaal €. 2500,- Jaarlijks wordt met de prijs een levende persoon of een instelling bekroond ter onderscheiding van zijn/haar inzet voor de ontwikkeling van de Sarnámi cultuur en geschiedenis, zowel in Nederland als in Suriname.
 2. De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van de laureaat en kan alles omvatten op het gebied van de cultuur en geschiedenis van de nakomelingen van de Brits-Indische contractarbeiders: proza (romans, novellen, verhalen, toneelstukken); beschouwend proza (essays, biografieën, kritisch proza, cultuur- en sociaalwetenschappelijke studies in de ruimste zin des woords); poëzie; beeldende- en kinetische kunst, muziek, drama en theater; geschiedenis.
 3. Het curatorium bepaalt per jaar welke persoon of instelling de prijs ontvangt. Uit een longlist wordt een shortlist van 3 personen (of een instelling) vastgesteld door het Curatorium van de Jit Narain lezing.
 4. De toekenning van de prijs wordt gedaan door het Curatorium van de Jit Narain Lezing op basis van een vijftal criteria.
 5. Leden van het Curatorium kunnen niet in aanmerking komen voor de prijs.
 6. De uitreiking van de prijs vindt zo mogelijk plaats rond de geboortedag van Jit Narain, in ieder geval in de maand augustus.
 7. Voor toekenning van de Jit Narain Cultuurprijs  kan niet worden voorgedragen iemand of een instelling die: deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen; deel uitmaakt van de jury; lid is van het bestuur van Stichting 1873.
 8. De Jit Narain Cultuurprijs mag niet worden gesplitst. Eervolle vermeldingen kunnen niet worden toegekend. Een persoon kan voor de Jit Narain Cultuurprijs niet postuum worden voorgedragen.

 

C R I T E R I A

 1. De laureaat moet aantoonbaar in publicaties of middels onderzoek, vastgelegd met andere vormen van media, een bijdrage hebben geleverd aan de preservatie, beschrijving en ontwikkeling van de Sarnámi cultuur en geschiedenis in de meest brede zin van het woord.
 2. De laureaat is aantoonbaar toegerust met talenten en kwaliteiten om door te groeien tot een toonaangevende ontwikkelaar of vormgever van de Sarnámi cultuur
 3. Het werkveld van de laureaat heeft betrekking op de taal, cultuur en geschiedenis van de Hindustanen in Suriname en Nederland, maar de laureaat hoeft zelf geen Hindustaan te zijn.
 4. Het werk van de laureaat moet aantoonbaar een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Hindustaanse samenleving in Nederland of Suriname. Ook moet het werk van de laureaat de Hindustaanse gemeenschap in een positief daglicht hebben geplaatst.
 5. Het werk van de laureaat moet betrekking hebben op de taal, cultuur en geschiedenis van de Hindustanen vanaf 1873 tot heden, met dien verstande dat het niet altijd wetenschappelijk van aard hoeft te zijn.