LEZING

De Jit Narain Lezing is een jaarlijks terugkerende lezing over de Sarnámi cultuur in Nederland en Suriname. De Lezing zal alternerend worden georganiseerd in Nederland (Den Haag) en in Suriname (Paramaribo). De lezing zal gaan over onderwerpen die de Sarnámi cultuur in de meest brede zin raken. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op taal, literatuur, cultuur, politieke emancipatie en geschiedenis van de Surinaamse Hindustanen in Nederland en Suriname. Het gaat dan niet alleen om de balans tot nu toe, maar vooral ook om de focus op toekomstige ontwikkelingen, gestoeld op de verdiensten uit het verleden en het heden.

Achtergrond

De lezing vindt jaarlijks plaats rond eind augustus en zal worden gehouden door iemand die speciaal daarvoor wordt uitgenodigd. De keynote-spreker kan iemand uit Nederland of Suriname zijn, maar ook iemand uit een van de diasporalanden waar Hindustaanse contractarbeiders zijn terecht gekomen. Daarom kan de lezing zowel in het Nederlands als in het Engels gehouden worden. Hangt dus af van wie de lezing zal gaan verzorgen en waar die vandaan wordt ingevlogen.

De Jit Narain Lezing zal ieder jaar een vaste format hebben: een lezing van drie kwartier, prijsuitreiking aan een laureaat en vervolgens co-referentie van de laureaat. De lezing duurt maximaal anderhalf uur, inclusief vragen uit de zaal. Daarna is er een borrel, waarbij de mogelijkheid bestaat te netwerken en onder het genot van een drankje en een hapje te reflecteren op de lezing.

Mensen die actief zijn met de Sarnámi cultuur zullen worden uitgenodigd om de lezing bij te wonen. Ook andere belangstellenden zijn uiteraard welkom. De lezing is om niet bij te wonen. Men moet zich wel van te voren aanmelden. Na de lezing zijn de teksten (van zowel de Keynote-spreker als de laureaat) in een mooie publicatie voor de aanwezigen beschikbaar.

Doelstelling

Het doel van de Jit Narain Lezing is niet alleen een eerbetoon aan deze markante Surinaams-Hindustaanse dichter, maar vooral ook aandacht te vestigen op de ontwikkeling van de Sarnámi als taal en de daaraan gekoppelde culturele uitingen van de contractarbeiders die in de periode 1873 – 1916 India verlieten om op de plantages in Suriname tewerkgesteld te worden.

Na definitieve vestiging in het nieuwe vaderland ontwikkelden zij een cultuur, gebaseerd op voornamelijk de Bhojpuri cultuur in het noorden van India (Uttar Pradesh en een deel van Bihar). Ze emancipeerden zich vanaf de plantages naar de stad Paramaribo of in de randdistricten en andere leefgemeenschappen en positioneerden zich in de wereld van cultuur, politiek en andere maatschappelijke relevante terreinen.

Curatorium

De Jit Narain Lezing zal jaarlijks worden georganiseerd onder auspiciën van een curatorium.

Het curatorium bestaat uit de volgende personen:

Naushad A. Boedhoe

politicoloog

Rabin S. Baldewsingh

politicus, schrijver, dichter

Bris(path) Mahabier

cultureel-antropoloog

Krishna Autar

onderwijskundige